Pedersen, A.D. (2004). Den visuelle perceptions flerhed. Nordisk Psykologi. 56, 19-39

I denne artikel argumenterer jeg for, at den visuelle perceptions neurale grundlag bedst forstås som distribueret i adskillige forholdsvist adskilte systemer, og at hjernen ikke integrerer disse adskilte aspekter til et kohærent percept. Den individuelle oplevelse af, at perceptionen er en enhed, beror på, at den relaterer sig til diskrete objekter. Artiklen gennemgår det visuelle systems neurale grundlag, og henter sin argumentation fra dyreforsøg, klinisk neuropsykologi og empirisk funderede teorier om ‘hvad’, ‘hvor’ og ‘hvordan’ systemer.

English summary: A MULTIPLE SYSTEMS APPROACH TO VISUAL PERCEPTION

This article present arguments that the neural basis of visual perception is best understood as distributed in several autonomous sensorimotor systems and that the brain does not bind the different aspects of the perceived into a coherent percept. The distributed visual systems make it possible for the organism to engage itself in different activities which require distal visual control over multiple environmental facets with biological and psychological significance for the organism.

The article draws its arguments from animal lesion studies, clinical neuropsychology and empirically based theories of "where", " what" and "how" systems. It is argued that the phenomenological experience that the perception is unified, is not due to something intrinsic in the organism or the organisms brain, but that it is related to the fact that organisms live in a unified world, a universe, where discrete objects exist.Pedersen, A.D. (2005). Kommentar til Peter Krøjgaard: Neuropsykologi og objektindividuation. Bulletin fra Antropologisk Psykologi, 15, 57-64.

Peter Krøjgaard: Spædbarn-forskningens relevans for almenpsykologien
I Danmark har der i en årrække været interesse for en ambitiøst anlagt almenpsykologi, der på et ikke-reduktibelt grundlag forsøger at begribe menneskets psykologi i bred forstand. Derimod har der aldrig været nogen veludviklet tradition for spædbarnsforskning herhjemme. I Krøjgaards target-artikel argumenteres for, at netop spædbarnsforskningen i flere henseender kunne yde værdifulde bidrag til den del af almenpsykologien, der angår voksne, også til den ambitiøse danske udgave heraf.

I Pedersens kommentar argumenteres der både for, at neuropsykologien - på linje med spædbarnsforskningen - har noget at tilbyde almenpsykologien, men også at neuropsykologien har noget at tilbyde spædbarnsforskningen. Kommentaren centrerer sig om objektindividuation som eksempel, og der gives en hypotetisk model for hvilke cerebrale stukturer, der er med til at realisere objektindividuering. Jeg hævder, at spædbarnforskningen og den almene kognitionspsykologi kritikløst viderefører en i bedste fald ufuldstændig teori om det dorsale kredsløb i deres forklaring af objektindividueringens neurale grundlag. Som alternativ påpeges det, at den tecto-pulvinare bane, i særdeleshed i den multimodale spatielle integration, der beror på de dybe lag af de superiore colliculi, hypotetisk er en bedre model til forståelse af objektindividueringens neuropsykologi.

Link til tidsskriftet

jordan 6 sport blue michael kors outlet michael kors outlet sport blue 3s history of jordan 6s cheap jordans louis vuitton outlet michael kors outlet nike kd vii louis vuitton outlet louis vuitton outlet retro jordans for sale legend blue 11s Cheap Oakley Sunglasses cheap jordans new jordans 2014 louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue coach outlet online oakley sunglasses outlet Kate Spade Diaper Bag jordan 11 concord sport blue 6s sport blue 3s cheap jordans louis vuitton outlet michael kors outlet sport blue 6s coach factory outlet retro jordans for sale louis vuitton outlet Cheap louis vuitton michael kors outlet michael kors outlet beats by dre outlet beats by dre outlet Louis Vuitton Outlet coach outlet online jordan 3 sport blue